רח' ההויף

1 שולמן ישעיהו

2 קנטור ברל

3 קופרשמיד

4 געכמן

5 זינמן אסתר

6 שטרנשיס זלמן

7 ישראל זינמן

9 ליסק