בולוניעס

10 גבאי משה

11 חרבש נחמה

12 א' שפיגלמן דוד

12 ב' שטיינשניידר שלום

13 מאירזומן יהושע

14 זינמן משה

15 פאולינה