צ'יצ'ימאי

19 מצמן

54 מוישה זילברשטיין

55 פרסמן גדליה

56 גיבשטיין

57 שטרנברג קסניה

58 פלוממבוים

59 שטרנשיס

60 זינמן יהושע ויוסף

61 חיים זינמן

62 בנימין כץ

63 גולדמן מנדל