בריק גאס

23 סמולר רחל

24 חיטרמן אריה

25 טננבאום

26 קרמר הרשל

27 זינמן מרדכי

28 פודיסיוק יהודה לייזר

29 גיסיס

30 גרשמן אשר

31 דויטש מרדכי

32 ויסברג יהודה (חיטרמן)

33 בורשטיין שמחה

34 רוזנדורן טוביה

35 מריאל דוד