העיר החדשה

20 בית שנאפר

21 קמינשטיין אהרון

22 זינמן יעקב