סרט דוקו "מז'ריטש לדורותיה" - רחל שלום (אריון)

קבלת פנים אצל ראש העיר - 2007

שיחה על-יד המעיין - 2007

טקס בבית העלמין הישן - 2007

טקס בנבריקוב - 2007

חנויות העיירה ובית ישראל זינמן - 2007

> גלריה   > סרטים

שיחה עם ולנטין צ'רמוכה - 2007

טקס בנבריקוב - 1993

מזריטש - 1993

טקס בבית העלמין הישן - 1993

טקס ביערות מנשה - 2007

המשך טיול - 2007

נסיעה "מסביב לעיירה" עם קריינות של ישראל זינמן

מפה - מאירופה למז'ריטש

תקציר מסע שורשים - 2011

מסע שורשים - 2011 חלק א'

Meziritch Movie - English