> גלריה   > סרטים

שיחה על-יד המעיין - 2007

קבלת פנים אצל ראש העיר - 2007

סרט דוקו "מז'ריטש לדורותיה" - רחל שלום (אריון)

חנויות העיירה ובית ישראל זינמן - 2007

טקס בנבריקוב - 2007

טקס בבית העלמין הישן - 2007

מזריטש - 1993

טקס בנבריקוב - 1993

שיחה עם ולנטין צ'רמוכה - 2007

המשך טיול - 2007

טקס ביערות מנשה - 2007

טקס בבית העלמין הישן - 1993

תקציר מסע שורשים - 2011

מפה - מאירופה למז'ריטש

נסיעה "מסביב לעיירה" עם קריינות של ישראל זינמן

Meziritch Movie - English

מסע שורשים - 2011 חלק א'