אתר ההנצחה

בבורות מכרה לכריית ושריפת לבנים, הציגלניה, בחרו הנאצים בעזרת מהנדס אוקראיני מקומי לרצוח את היהודים. בשנת 1942 - נרצחו במקום רובם של יהודי מזיריטש כ-2500 איש. בספטמבר 1992 הגיעה למקום משלחת יוצאי מזיריטש מישראל, ארה"ב וקנדה והתקיים טקס גילוי מצבה בנוכחות נציגי השלטון המקומי והמחוזי ותושבי האזור

© 2015 QooQee.com