אלבום תיעודי על מז'ריטש גדול - ערוך ומתועד ע"י ישראל זינמן, 2013

It appears you don't have Adobe Reader or PDF support in this web browser.

Click here to download the PDF